ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ „СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“

На 20.04.2017 г. се проведе междинна публична изява на групата по занимания по интереси „Сръчните ръчички“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Мехрибан Мехмед. Участниците представиха богата изложба от изработени от тях красиви и интересни картички, кукли, апликации с Виж още