УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021

Седмично учебно разписание за първия учебен срок на учебната 2021/2022 година

Учебни планове за 1 – 7 клас за учебната 2021/2022 година и график на учебното време

Приложения към годишния план

Годишен план за дейността на ОУ “Васил Левски” през учебната 2021/2022 година