УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПРЕЗ 2022/2023


Учебен план за първи клас за учебната 2022/2023 година

Учебен план за втори клас за учебната 2022/2023 година

Учебен план за трети клас за учебната 2022/2023 година

Учебен план за четвърти клас за учебната 2022/2023 година

Учебен план за пети клас за учебната 2022/2023 година

Учебен план за шести клас за учебната 2022/2023 година

Учебен план за седми клас за учебната 2022/2023 година

Индивидуален учебен план за първи клас за учебната 2022/2023 година

Годишен план за дейността на ОУ “Васил Левски” през учебната 2022/2023 година