Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024

Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 4 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 7 клас

Индивидуален учебен план 2 клас

Годишен план за дейността на ОУ “Васил Левски” през учебната 2023/2024 годинаодишен план

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПРЕЗ 2022/2023

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2019/2020

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА