Седмица на четенето

В ОУ „Васил Левски“, с. Градище, общ. Шумен бе открита „Национална седмица на четенето“. Тя е част от националния план на МОН за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. По време на седмицата ще има състезание „за най-добър четец“ – I-IV клас, състезание по правопис, „маратон“ на четенето, посещение на библиотека.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.