ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПАТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ „СРЪЧНИТЕ РЪЧИЧКИ“

На 20 aприл 2017 г. от 15:30 часа в  ОУ “Васил Левски”, с. Градище, ще се проведе публична изява на участниците от 1, 2 и 4 клас, посещаващи заниманията по интереси „Сръчните ръчички“ по проект “Твоят час. Темата на урока е „Цветни топчета от хартия“.

Ръководител на групата е г-жа Мехрибан Мехмед

Извънкласните  занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M20Р001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I “.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.