ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ „СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“

На 20.04.2017 г. се проведе междинна публична изява на групата по занимания по интереси „Сръчните ръчички“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Мехрибан Мехмед. Участниците представиха богата изложба от изработени от тях красиви и интересни картички, кукли, апликации с различни тематики и материали, рисунки и др. Родители и други гости имаха възможността да проследят отблизо и да оценят работата на децата. С изключително умение и сръчност малчуганите оцветиха топчета от салфетки, с които апликираха разноцветни пеперуди. Един от гостите на събитието беше кметът на селото г-н Идриз Халидов, който поздрави творците за прецизното изпълнение и изкусно изпипаните творби.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M20Р001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I “.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.