ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ „СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“

На 18.05.2017г. от 15:30 в ОУ „Васил Левски“, с. Градище, ще се проведе публична изява на групата по занимания по интереси „Сръчните ръчички“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Мехрибан Мехмед. Учениците ще работят на тема „Изработване на гъбки“.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.