ПРАВИЛНИК 2018/2019

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА