ОУ „Васил Левски“ започна ремонт на класни стаи и коридори

В ОУ „Васил Левски“, село Градище на 13.08.2021 г. започна ремонт на класни стаи и коридори – боядисване на класни стаи и коридори, подмяна на дограма в коридорите.

Ремонтните дейности се изпълняват със средства, отпуснати с ПМС №262/29.07.2021 г. на Министерския съвет.

Снимки „Преди“ ремонта на класни стаи и коридори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.