ГРАФИЦИ 2022/2023

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации през учебната 2022/2023 година

Седмично учебно разписание за втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

Седмично учебно разписание за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година

Дневен режим на ОУ “Васил Левски” през учебната 2022/2023 година