ГРАФИЦИ 2020/2021

Седмично разписание 2 срок

График за контролни и класни работи за втория учебен срок

Дневен режим – График на учебните часове за учебната 2020/2021

Седмично учебно разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година

График за контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2020/2021 година

Ваканции и неучебни дни през учебната 2020/2021 година