БЮДЖЕТ

Отчет за четвъртото тримесечие на 2019 година 

 

Отчет на Разхода по бюджета за третото тримесечие на 2019 година

 

Касов отчет и баланс за тримесечията за 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019 година

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТ 2019 година – отчет за първо тримесечие

Оборотна ведомност 2019 г.

Оборотна ведомност 2018 г.

Отчет на разхода по бюджета за следните дейности до декември 2018

Отчет на разходите по бюджета – второ тримесечие на 2018 година

Отчет на разходите по бюджета – трето тримесечие на 2018 година