БЮДЖЕТ 2022

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие 2022

БЮДЖЕТ ДД ОУ ГРАДИЩЕ 28.04.2022

БЮДЖЕТ МД ОУ ГРАДИЩЕ 28.04.2022

ДОФИНАНСИРАНЕ ОУ ГРАДИЩЕ 28.04.2022

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ “Васил Левски” за първото тримесечие на 2022 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие за 2022 година