БЮДЖЕТ 2021

Отчет на Бюджет за четвъртото тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 година

Отчет на разхода по бюджета за второто тримесечие на 2021 година

Отчет на ОУ “Васил Левски” за 2021 година

Бюджет на ОУ “Васил Левски” за 2021 година

Отчет  за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 година