БЮДЖЕТ 2019

Отчет за четвъртото тримесечие на 2019 година 

Отчет на Разхода по бюджета за третото тримесечие на 2019 година

Касов отчет и баланс за тримесечията за 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019 година

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТ 2019 година – отчет за първо тримесечие

Оборотна ведомност 2019 г.